Vuoden 2011 lumipallon tilinpaatos

Rautatiet, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2015 voimaan tulleessa arvonlisäverovelvollisuudessa, sai kassakoneiden puolustautumaan pakollisena tekijänä, joka on liiketoimintaratkaisun foorumi. Kaikilla yrityskampanjaa hoitavilla henkilöillä ei kuitenkaan saa olla tällaista kassakoneita.

Hylkäävät kassakoneen hallussapidostaKassakoneita ei tarvita henkilöille, joiden vuotuiset ostot eivät ylitä 20 000 zlotya, kun taas kassakoneen velvoite koskee vain yrityksiä, jotka myyvät taloudellisille henkilöille ja viljelijöille. Samaan aikaan yritysten, jotka käyttävät velvollisuutta suorittaa selvityksiä kassakoneiden avulla, on kirjattava kaikki kassakoneen oston jälkeen tapahtuneet tapahtumat. Ja yritysten, jotka ylittivät vuoden aikana ostot 20 tuhatta zlotya, pitäisi aloittaa voittojen kirjaaminen kassakoneella kahden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona ne ylittivät mainitun rajan. Kassakoneissa ei ole vielä oltava yrityksiä, jotka harjoittavat opetus-, rahoitus-, vakuutus- ja televiestintäpalveluja.Rahan ostaminenKassakoneen osto on useita satoja zlotyja, mutta kassaa ostava yrittäjä voi odottaa jopa 90 prosentin osuuden hankinta-arvosta, vähennyskelpoinen ei voi ylittää 700 zlotya. Voittaakseen tällaisesta vähennyksestä kassaa ostaneen yrittäjän on annettava yksityiselle veroviranomaiselle yksityinen ilmoitus kassakoneen käytöstä ennen sen käyttöä, ja kassakoneen todellinen sijainti ostotodistuksella ja todistus laitteiden tallennusvaatimuksista yhdessä alv-verolainsäädännön mukaisesti. Kassakoneen ostamisesta myönnetty alennus on kuitenkin tärkeää menettää, kun kassaa ei huolleta. Yhdessä lain kanssa myyntiä rekisteröiviä laitteita tulisi huoltaa vähintään kerran 25 kuukaudessa erityispalveluissa.Lisäksi riippuvuus kassakoneesta on velvollinen säilyttämään jäljennökset myönnetyistä tuloista (2 vuotta sekä päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausiraportit (viiden vuoden ajan sen tilikauden päättymisestä, jona ne on jaettu. Kassalla on tietysti tavoitteena antaa alkuperäisiä kuitteja asiakkaille.