Vapautus rakennuspalvelun kassakoneesta 2015

Vaikka taloudellisessa käytännössä on tarvetta uudistaa deon-kassakoneita, on yhä suurempi määrä yrittäjiä, mutta se on edelleen mahdollista viimeisimmän velvoitteen määräysten mukaisesti.

Noin 100 000 Puolan veronmaksajaa voi työskennellä tällaisen ratkaisun menettämisessä. 1.3.2015 alkaen näiden laitteiden käyttövelvollisuus koskee muun muassa moottoriajoneuvojen korjaus-, kampaamo-, kosmetiikka-, elintarvikepalvelu-, lakipalvelu-, veroneuvonta- ja lääkäripalveluja tarjoavia veronmaksajia. Kenen ei tarvitse muistaa kassaa? Ne toimivat muun muassa tietyille toimille. Veronmaksaja, joka suorittaa aiheen julkaiseman työn, ei vaadi niiden kirjaamista verotukseen. Kuka ei tarvitse käydä kassaa: palvelun toimittaminen tai yleisradiopalvelujen tarjoaminen, Internet-palvelut, maatalouteen ja karjankasvatukseen ja jalostukseen liittyvät palvelut, sähkö, höyry, kaasumaiset polttoaineet, vesi luonnollisessa olennossa, jätteiden keräämiseen liittyvät palvelut, ei vaaralliset, vaarallisten jätteiden keräämiseen liittyvät palvelut, jätteenkäsittelyyn liittyvät palvelut, vaarallisten jätteiden käsittelyyn liittyvät palvelut, radioaktiivisen jätteen hävittämiseen liittyvät palvelut, rautatie-, julkiset ja esikaupunkikuljetukset, posti- ja kuriiripalvelut, majoitusapu, hotellit, palvelut , motellit ja vierastalot, tietoliikennepalvelut, Internet-palvelut, rahoitus- ja vakuutuspalvelut, kiinteistöjen hallinnoinnin vuokraus ja apu, kiinteistömarkkinoihin liittyvät palvelut, notaaritoiminta, järjestyksen ylläpitoon liittyvät palvelut, hallinnolliset palvelut julkiset palvelut, arkistopalvelut, jäsenjärjestöt, eksterritoriaalisten virastojen ja järjestelmien tarjoamat palvelut.

Korkeasti listattuja kohteita suorittavat veronmaksajat voivat silti käyttää aihe-aiheen valokuvaa. Viimeisen ratkaisun perustana on veronmaksajien myynnin rakentaminen. Jos listattujen toimintojen liikevaihto pidettiin edellisenä vuonna yli 80% kokonaisliikevaihdosta, veronmaksajalla voi olla käteisvähennys koko myynnistä.