Tulipalovaara ihmisille zl

Sähköstaattisen maadoituksen tehtävänä on minimoida syttyvien aineiden räjähdysvaara sähköstaattisen kipinän tuotteella. Se toteutetaan useimmiten palavien kaasujen, jauheiden ja nesteiden kuljetuksen ja käsittelyn alalla.

Sähköstaattinen maadoitus voi muodostaa toisen muodon. Kirkkaimmat ja muutamia monimutkaisia ​​malleja on järjestetty maadoitusliittimellä myös kaapelista. Kehittyneemmät ja teknologisesti edistyksellisemmät ovat uusimmat maadoitussuojaukset, joiden ansiosta on mahdollista annostella tai kuljettaa tuotetta, kun maadoitus pysyy hyvässä kunnossa.

Sähköstaattiset maadoitukset ovat useimmiten käyttökelpoisia rautateiden säiliöiden, tiensäiliöiden, tynnyrien, ns. suuret pussit tai prosessilaitteiden osat.

Eri sisältöä sisältävien säiliöiden (esim. Jauheiden, rakeiden, nesteiden täyttämisen tai tyhjentämisen seurauksena voidaan muodostaa vaarallisia sähköstaattisia varauksia. Heidän asemansa lähde on, että ne elävät edelleen sekoittaen, pumppaamalla tai suihkuttamalla syttyviä aineita. Sähkövaraus syntyy koskettamalla tai valitsemalla yksittäisiä hiukkasia. Sähköisen varauksen määrä riippuu toistensa kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen sähköstaattisista ominaisuuksista. Helppo ja äkillinen kytkentä maadoitus- tai lataamattomaan esineeseen voi aiheuttaa lyhyen virran pulssin, joka avautuu kipinän ytimessä.Ohjauksen puuttuminen kipinäsuojuksesta voi sytyttää kaasun ja ilman seoksen, mikä tarkoittaa räjähdystä tai huonoa räjähdystä. Sähköstaattinen maadoitus eliminoi räjähdysvaaran, joka johtuu sähköstaattisten varausten valvotusta purkautumisesta.