Rajahdysvaara alue z1

Prolesan Pure

Direktiivi 94/9 / EY (ATEX on säädös, jota sovelletaan myös laitteisiin ja ohjausjärjestelmiin. Käsiteltävät laitteet on pääasiassa tarkoitettu käsittelemään niitä etäisyyksissä, joissa on metaani- tai hiilipölyräjähdysvaara. Tämä direktiivi on olemassa Euroopan parlamentissa ja Naradassa 23. maaliskuuta 1994.

Omassa oikeusjärjestelmässään se kuitenkin perustettiin talousministeriön 22.12.2005 antaman määräyksen pohjalta. OJ Nro 263, kohta 2203 Tiedon pääasiallinen tarkoitus on lähinnä jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen, joka liittyy metaaniräjähdysvaaran tai enemmän hiilipölyä käyttäviin suojavälineisiin ja tyyleihin. Direktiiviä sovelletaan myös laitteisiin ja tietosuojajärjestelmiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa. Samalla on huomattava, että nämä tiedot koskevat turvallisuus-, ohjaus- ja säätölaitteita. Nämä laitteet on tarkoitettu käytettäviksi käsiteltyjen vyöhykkeiden ulkopuolella, mutta niihin liittyy tietyt tietosuojatyökalut ja -tyylit käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.ATEX-direktiivistä on poikkeuksia. Käsiteltyä periaatetta ei anneta muun muassa lääketieteellisiin laitteisiin, jotka on otettu lääketieteelliseen taustaan. Sitä ei vielä oteta käyttöön kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa laitteissa, henkilökohtaisissa suojavarusteissa, laivoissa, kuljetusvälineissä.Tällä Euroopan unionin säädöksellä on erityisvaatimuksia, jotka on laadittu erityisissä standardeissa. Lisäksi se luokittelee mahdollisesti räjähdysherkät alueet, jotka sisältyvät 16.12.1999 annettujen ohjeiden 1999/92 / EY ATEX137 "Pienet vaatimukset, jotka lisäävät käytännössä mahdollisesti altistuvien työntekijöiden luottamusta ja terveyttä alueilla, joilla on räjähtävää sisältöä".Työkalut ja suojaavat menetelmät voivat olla muiden direktiivien eri näkökulmia ja sitä, mitä he aikovat saattaa CE-merkinnän päälle. Tämän merkin tulisi olla tunnettu, kirkas ja kestävä.Nykyinen direktiivi korvataan uudella ATEX-periaatteella 2014/34 / EU. Viimeisen päivän puolustaminen 20. huhtikuuta 2016.