Mika vaikutus valittujen vitamiinien ylimaaran kehossa on terveyteen

Ilmassa on tärkeä tekijä jokaiselle ihmiselle. Kun hengität keuhkoihin, ei vain kehitykseen vaikuttavia aineita imeydy, vaan myös ne, jotka vaikuttavat kielteisesti terveyteen. Herralla ei ole sisäistä suodatinta, jonka hän osti sataprosenttisesti ilman epäpuhtauksien suodattamiseksi, joten hänen organisminsa aika riippuu ympäristöstä, jossa hän elää.

Suurempaa pilaantumista käytetään kaupungeissa, jotka luodaan muun muassa tärkeämpi ryhmä autoja etäisyyksissä ja teollisuuslaitosten lukumäärä, ja kylää käytetään useammin puhtaalla ilmalla, mikä johtaa vähemmän autoja ja kestävään kasvillisuuteen. Puuta ja pensaita kutsutaan todellisiksi ilmanpuhdistimiksi, jotka estävät luonnollisen ympäristön heikkenemisen. Jatkuvasti kehittyvä inhimillinen toiminta haluaa soveltaa yhä kehittyneempiä ratkaisuja terveyteen ja paikkaan. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta edustavat teollisuutta käsittelevät tehtaat valtavassa mittakaavassa, joskus työllistävät satoja ihmisiä. Nykyään työhön kiinnostuneiden laajempien myymälöiden ongelma on tuotteiden valmistuksessa syntyvän ilman pölyisyys. Ympäristön pilaantuminen vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden terveyteen ja estää tehtävien asianmukaisen suorittamisen. Juominen varoista tämän ongelman poistamiseksi on rakentaa pölynpoistojärjestelmiä suunnittelussa työssä, jossa esiintyy lukemattomia tarpeettomia pölyä. Tällainen komplikaatio on puusepän etujen välinen paikka, jossa pöly ja heikko puun sahanpuru vaikuttavat kielteisesti paitsi työntekijöihin myös työkaluihin, mikä vähentää niiden toiminnallista tilaa. Pelimerkit eivät ole pelkästään uhka työntekijöiden terveydelle ja tuottavuudelle vaan myös laitoksen turvallisuudelle. Ne ovat helposti syttyviä ja kipinöitä voi syttyä. Hyvin suunniteltu pölykeräysjärjestelmä on siten turvallinen omistajalle, joka ei tarvitse huolehtia laitoksen teknisestä kunnosta, vaan myös suuren sairauslomaryhmän myynnistä työntekijöiden keskuudessa.