Eu direktiivi 1999 44 ey

EU Atex -direktiivissä asetetaan perusvaatimukset, jotka jokaisen tuotteen, joka otetaan käyttöön räjähdysalttiilla pinnoilla, on täytettävä. Säännökseen toiminnallisesti linkitetyt standardit määrittelevät erityisvaatimukset. Osana yhden jäsenvaltion sisäisiä säännöksiä määritellään vaatimukset, joita ei ole määritelty direktiivissä tai sisäisissä normeissa. Sisäiset määräykset eivät voi poiketa direktiivin säännöksistä, eivätkä ne saa myöskään tiukentaa direktiivissä asetettuja vaatimuksia.

https://mirpatches.eu/fi/

Atex-direktiivi on otettu käyttöön riskin minimoimiseksi, ja siihen yhdistetään minkä tahansa vaikutuksen käyttö kooissa, joissa räjähtävä ilmapiiri voi elää.Valmistajalla on täysi vastuu sen määrittämisestä, arvioidaanko tietty tuote yhteistyöstä atex-sääntöjen kanssa, ja materiaalin mukauttamisesta näihin standardeihin.Atex-hyväksyntä vaaditaan tuotteille, joita katsotaan räjähdysalttiissa ympäristössä. Räjähdysvaara-alue on siis tila, jossa valmistetaan, käytetään tai varastoidaan aineita, jotka ilman kanssa voivat muodostaa räjähtäviä seoksia. Erityisesti tällaisten aineiden laatuun sisältyy: nesteet, kaasut, pölyt ja palavat kuidut. Tuolloin oli bensiiniä, alkoholeja, vetyä, asetyleeniä, kivihiilipölyä, puupölyä ja sinkkipölyä.Räjähdys tapahtuu, kun tehokasta sytytyslähteestä johtuva suuri määrä energiaa menee räjähtävään ilmakehään. Tulipalon alkaessa se menee räjähdykseen, mikä on suuri riski asumiselle ja ihmisten terveydelle.